top of page
Regular Makeup 80

Makeup Services

Regular Makeup                                                                                            80
Airbrush Makeup Application                                                                      100
Temporary Lashes                                                                                         20                    Bridal Regular  Makeup Application                                                            125
Bridal Airbrush Makeup Application                                                            150
Bridal Temporary Lashes                                                                               25     
Cosplay Makeup                                                                                             150/hour                                                                              
bottom of page